Kierowcy, którzy u nas pracują, znajdują się oczywiście głównie w trasie w celu dostarczenia jednostek transportowych do klientów w całej Europie. Jednakże oprócz tego kontaktują się też czasem z pracownikami w biurze, np. z pracownikami działu kadr, planowania, administracji, jakości i obsługi klienta.

Biura

Główna lokalizacja firmy De Rooy mieści się w Son, w Holandii. Tutaj znajduje się też jej dyrekcja. Oprócz tego w miejscu tym odbywa się składowanie i przeładunek pojazdów. Poza tym jest to jedna z baz, gdzie wymieniają się kierowcy. Stąd też, jako kierowca, będziesz jeździć do naszych klientów do różnych krajów Europy. Oprócz lokalizacji głównej w Holandii posiadamy też duże biuro w Polsce i w Rumunii.

Działy

Zarządzanie firmą De Rooy odbywa się w czterech działach. Te cztery działy to: Dział Marketingu i Sprzedaży, Dział Kadr / Jakości, Dział Operacyjny i Dział Finansowy. Każdym z tych czterech działów kieruje inny dyrektor. Następnie dyrektorzy ci składają raporty dyrektorowi naczelnemu firmy De Rooy. 

Dział Marketingu i Sprzedaży

Dział Marketingu i Sprzedaży jest odpowiedzialny za relacje z klientami. Oznacza to utrzymywanie / rozwijanie istniejących relacji oraz pozyskiwanie nowych klientów biznesowych. Wykonuje to zespół, składający się z zewnętrznej obsługi sprzedażowej, technicznej i obsługi klienta. Wszystkim kieruje centralnie biuro główne w Son.

Dział Kadr / Jakości

Dział ten zajmuje się między innymi polityką kadrową. Należy do niej przyjmowanie i utrzymywanie personelu, wynagrodzenia i rozwiązywanie umów o pracę. Poza tym dział ten odpowiada za gwarancję jakości w firmie De Rooy. Oprócz tego zajmuje się też załatwianiem spraw związanych ze szkodami osób i mienia, z czym mają do czynienia kierowcy w pracy, jakością szkolenia oraz utrzymywaniem bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy. Dział ten mieści się w naszej siedzibie w Son, w Holandii. 

Dział Operacyjny

Dział Operacyjny to kluczowy dział naszej organizacji. Zajmuje się on sprawnym wykonywaniem zleceń klientów, uwzględniając przy tym ich specyficzne wymagania, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i uzgodnionego okresu realizacji zamówienia. Dział ten jest z kolei podzielony na planowanie partii towarów i zarządzanie pojazdami. Planerzy, którzy planują daną partię towarów, analizują i ustalają skład ładunku. Zarządzający pojazdami zajmują się prawidłowym wykonaniem czynności związanych z rozdysponowaniem danej partii towarów. Do Działu Operacyjnego należą też wszystkie bazy transportowe w Europie, mistrzowie załadunku, którzy są tam zatrudnieni, Spedycja i Ochrona, Zezwolenia oraz Kontrola Parku Samochodowego i Kosztów.

Dział Finansowy

W Dziale Finansowym zatrudnieni są pracownicy administracyjni i rewidenci. Są oni odpowiedzialni za księgowanie wpływających i wychodzących faktur oraz przetwarzanie wynagrodzeń naszych pracowników. Oprócz tego sporządzają oni raporty menedżerskie oraz analizy finansowo-ekonomiczne. Składają też odpowiednie oświadczenia stronom zewnętrznym, jak np. Urzędowi Skarbowemu czy Głównemu Urzędowi Statystycznemu.